Jästbolagets personalpolicy

TYDLIGT LEDARSKAP

Medarbetarnas motivation och engagemang är avgörande för vår möjlighet att nå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi ställer därför höga krav på våra ledare att vara föredömen för alla andra och förena sitt ledarskap med att utveckla processer, arbetssätt och organisation.

PERSONLIG UTVECKLING

Våra medarbetares personliga utveckling är avgörande för att nå våra målsättningar. Vi skapar förutsättningar för personlig utveckling genom exempelvis utbildning, kurser, intern arbetsrotation, föreläsningar, handledning och utvecklande feedback.

FRISKVÅRD

Med mål om en frisk och sund arbetsplats uppmuntrar vi våra medarbetare till sunda levnadsvanor. Som anställd kan du exempelvis träna i vårt eget gym, ta ett dopp i vår pool, paddla i Norrviken med vår kanot eller utnyttja det årliga friskvårdsbidraget till valfri fysisk aktivitet.

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö handlar om så mycket mer än de lokaler vi arbetar i eller att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det handlar även om organisationen. Vi skapar en organisation med tydliga värderingar och mål, delaktighet och gott ledarskap. En organisation som driver företaget framåt genom arbetsglädje och hjälper alla att lyckas i sitt arbete.

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.